بایگانی‌های آلبانی، سازمان مجاهدین خلق، سیمای ازادی، سیمای شیطان منظر مجاهدین، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
رجوی در یک ادعای مضحک می گوید ما هم ترند جهانی شدیم!!! ۰۴ مرد ۱۳۹۹
مقاله

رجوی در یک ادعای مضحک می گوید ما هم ترند جهانی شدیم!!!

با توجه به اینکه نام «مریم رجوی» با هشتگ به یاد ماندنی ایرانیان شرافتمند سوخت و نابود شد، آنها چاره ای نداشتند جز اینکه به ترفندهای خنده دار دیگری مثل « سایت مجاهد در ترند جستجوی شرکت گوگل قرار گرفت» یا «حمله سنگین و گسترده سایبری رژیم به سایت مجاهد و سیمای آزادی در هم شکسته شد» متوصل شوند.