بایگانی‌های آلبانی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، قاچاق مواد بهداشتی، کشورهای اروپایی، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» اقلام بهداشتی را از کشورهای اروپایی به آلبانی قاچاق می کنند ۲۶ فرو ۱۳۹۹
خبر

«مجاهدین» اقلام بهداشتی را از کشورهای اروپایی به آلبانی قاچاق می کنند

سازمان به عناصر سفید و مطمئن خودش در کشورهای اروپایی دستور داده تا بدنبال قاچاق اقلام بهداشتی به هر قیمتی باشند تا بتوانند آنها را مخفیانه به کشور آلبانی انتقال دهند. ولی سه بار اجناس قاچاق سازمان «مجاهدین» که اقلام بهداشتی را شامل میشده در مرزهای اروپایی توقیف و با عوامل آنها برخورد شده است.