بایگانی‌های آلبانی، فرار، فرقه رجوی، مجاهدین، یگان سایبری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرار ۴۰۰ نفر از آلبانی دستاورد یگان سایبری مجاهدین! ۰۹ مرد ۱۳۹۸
رسانه

فرار ۴۰۰ نفر از آلبانی دستاورد یگان سایبری مجاهدین!

فرار بیش از ۴۰۰ نفر در طول مدت کوتاهی از ورود سازمان مجاهدین به آلبانی نشان می‌دهد طرح اتاق کامپیوتر و تشکیل یگان سایبری بیش از آنکه برای مجاهدین دستاورد داشته باشد، ضربه‌ای بر پیکره این فرقه تروریستی است.