بایگانی‌های آلبانی، پنج مهر سال 1360، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، قیام سال 1357، مسعود رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پنج مهر سال ۶۰ اوج توهم رجوی برای تکرار قیام ۵۷ ۰۴ مهر ۱۳۹۸
مقاله

پنج مهر سال ۶۰ اوج توهم رجوی برای تکرار قیام ۵۷

توهم «قیام توده ای از نوع 22 بهمن 57» با حمایت تیم های مسلح «مجاهدین» در پنجم مهر سال 1360 تلاشی نافرجام دیگری از سوی رجوی برای جبران شکست 30 خرداد سال 1360 بود. رجوی معتقد بود «مجاهدین» به حدی از توان نظامی رسیده اند که بتوانند در شرایطی مساوی با دولت نوپای انقلاب دسته پنجه نرم کرده و «قیام» دیگری را در دل انقلاب 57 پدید آورند.