بایگانی‌های «آلیو ویدال کوآدراس» - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حمایت منافقین از حزب راست‌گرای اسپانیا در انتخابات پارلمانی اروپا 16 ژانویه 2019
رسانه

حمایت منافقین از حزب راست‌گرای اسپانیا در انتخابات پارلمانی اروپا

حزب راست‌گرای افراطی اسپانیا که در انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2014 میلادی شرکت کرده بود، برخلاف قوانین انتخاباتی اسپانیا، از کمک‌های مالی منافقین استفاده کرده است.