بایگانی‌های آمازون - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«فرقه های تروریستی و مخرب» ۰۲ خرد ۱۴۰۱
معرفی کتاب

«فرقه های تروریستی و مخرب»

دکتر مسعود بنی صدر بعد از جدا شدن از فرقه تروریستی و مخرب رجوی دست به مطالعات و تحقیقات فرقه ای زد که کتاب حاضر حاصل تجارب وی با سازمان مجاهدین خلق به علاوه مطالعات و تحقیقات روانشناختی بعدی اش می باشد.