بایگانی‌های آمریکا، اسرائیل، ایران، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، لبنان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
واقعیت های پشت پرده اغتشاشات عراق و لبنان – خوابی که محقق نمی شود ۱۶ آبا ۱۳۹۸
رسانه

واقعیت های پشت پرده اغتشاشات عراق و لبنان – خوابی که محقق نمی شود

آنچه که آمریکا را آزار می‌دهد تأثیر ایران بر کشور‌های عربی در شرق یا نفوذ ایران در کشور‌های عربی به ویژه در سوریه، عراق، یمن و لبنان نیست بلکه تأثیر گذاری و پیامد‌های این نفوذ بر اسرائیل است. یکی از پیامد‌های آن جلوگیری از سلطه اسرائیل بر منطقه است. قدرت نظامی و فن آوری ایران، استقلالش در تصمیم گیری و اعمال حاکمیتش از جمله عواملی هستند که مانع سلطه اسرائیل و همچنین مانع سلطه کشور‌های عربی از جمله کشور‌های سازشکار با اسرائیل است. پس باید کاری در منطقه صورت گیرد.