بایگانی‌های آمریکا، انقلاب دموکراتیک، بریتانیای صغیر، بریتانیای کبیر، پایگاه هوایی عین الاسد، ترامپ، جمهوری اسلامی دموکراتیک، سازمان مجاهدین خلق، سوئیس، عراق، فرقه رجوی، میرباقر صداقی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
از سرود «نبرد با آمریکا» تا هم آغوشی با ترامپ و از جمهوری دموکراتیک اسلامی تا انقلاب دموکراتیک ۲۹ بهم ۱۳۹۸
مقاله

از سرود «نبرد با آمریکا» تا هم آغوشی با ترامپ و از جمهوری دموکراتیک اسلامی تا انقلاب دموکراتیک

مریم رجوی در حالی از اصل جدایی دین و دولت صحبت می کند که تا بخواهید در درون سازمان به گوش اعضاء بندهای انقلاب ایدئولوژیک می خوانند و هیچکس را چه لائیک باشی و چه مسلمان گریزی از افکار فرقه ای و ارتجاعی رجوی نیست. خلاصه اینکه تا به امروز هر چه که «مجاهدین» گفته بودند شکر خوری بود.