بایگانی‌های آمریکا، انگلیس، ایران، ایران اسپوتنیک، تنگه هرمز، جبل الطارق، خلیج فارس، گریس 1، نفت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ایران ارباب خلیج فارس و تنگه هرمز ۲۶ مرد ۱۳۹۸
رسانه

ایران ارباب خلیج فارس و تنگه هرمز

پس از پنجاه و یک روز و علیرغم تقاضای ایالات متحده؛ انگلیسی ها مجبور شدند به دادگاه جبل الطارق اجازه دهند کشتی روسی حامل نفت ایرانی را آزاد کنند. درس اصلی در این بود که متوقف نمودن صادرات نفت ایران امکان پذیر نمی باشد و اینکه برخی تصور می کردند آمریکا و یا انگلیس جسارت حمله به ایران را دارند نیز تصور اشتباهی است.