بایگانی‌های آمریکا، انگلیس، ایران، بوریس جانسون، جان بولتون، چین، دکتر ظریف، ژاپن، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کشورهای اروپایی، کوالالامپور، نروژ، ییام شماره 14 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی ۰۲ شهر ۱۳۹۸
مقاله

سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی

علیرغم حضور ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا که بیشترین حمایت از سوی این کشور در قبال فرقه رجوی را در چهل سال اخیر بوجود آورده است، هیچ سودی به احوالات نذار مریم رجوی نداشته است. از این پس دیگر نه آمریکا آن آمریکای سابق خواهد بود. و نه فرقه رجوی فرصت و شانس چنین جولانی در عرصه مزدوری و وطن فروشی را خواهد داشت.