بایگانی‌های آمریکا، ایران، ترامپ، جان بولتون، علی ربیعی، کاخ سفید، محمدجواد ظریف - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
جان بولتون از کاخ سفید اخراج شد ۲۰ شهر ۱۳۹۸
خبر

جان بولتون از کاخ سفید اخراج شد

من و دیگر اعضای دولت با بسیاری از پیشنهادات او شدیدا مخالف بودیم، به همین دلیل از او خواستم استعفایش را تقدیم کند، او هم صبح این کار را کرد