بایگانی‌های آمریکا، ایران، دکتر رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، نیویورک‌ تایمز، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
جنگ روانی را جدی بگیریم! ۱۵ اسف ۱۳۹۸
رسانه

جنگ روانی را جدی بگیریم!

این افراد و سازمان ها - که سال‌ها بر طبل تحریم و جنگ و تروریسم اقتصادی کوبیده‌اند - امروز نشان داده‌اند حتی در اوج یک اپیدمی خطرناک هم به حداقل نرم‌های اخلاقی و کوچک‌ترین عرف و پرنسیپ و اصول پایبند نیستند.