بایگانی‌های آمریکا، ترامپ، تروریسم، شهید قاسم سلیمانی، عراق - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
قاسم سلیمانی زنده است ۱۴ دی ۱۳۹۸
رسانه

قاسم سلیمانی زنده است

آمریکا عملا خواسته با ترور شهید قاسم سلیمانی کار نا تمام داعش را تمام کند اما متوجه نیستند که تازه شروع شده و دیگر در هیچ جای منطقه هیچ آمریکایی ای امنیت نخواهد داشت، حتی جاهایی که همین دیروز آمریکایی ها می توانستند به راحتی در آن تردد کنند.