بایگانی‌های آمریکا، حزب الله لبنان، کنفرانس مکه، مجاهدین، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سیاست بین الملل و عقب ماندگی رهبران مجاهدین ۱۳ خرد ۱۳۹۸
مقاله

سیاست بین الملل و عقب ماندگی رهبران مجاهدین

باید گفت تحولات سریع و موضع گیریهای حتی بعضا متناقض دولت مردان آمریکا و هم پیمانان آنها بیشتر در کادر «نظریه بازی ها»  قابل تبیین و تحلیل است. واکنش های هستریک ، عجولانه و البته  غیر حرفه ایی این روزهای مجاهدین  ناشی از سردرگمی و گیجی بی پایان رهبران مجاهدین در سیاست بین الملل  بوده و اینکه ساختار این گروه صرفا در کادر یک گروه تروریستی و فرقه ای تعریف شده است و نه یک سازمان سیاسی  و حتی اجتماعی.