بایگانی‌های آمریکا، مایکل روبین، مجاهدین، نشنال اینترست - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین دوستان آمریکا نیستند ۲۸ فرو ۱۳۹۸
رسانه

مجاهدین دوستان آمریکا نیستند

دولت ترامپ که بارها از تغییر نظام در ایران سخن گفته، چندین مرتبه با گروه تروریستی مجاهدین خلق که از ایران رانده شده اند ارتباط برقرار کرده است. اما شرط بندی کاخ سفید روی این گروه جواب نمی دهد چون حتی ایرانی هایی که از دولت و شرایط فعلی ناراضی هستند، تروریست های مجاهدین خلق را نمی خواهند.