بایگانی‌های آیت الله حائری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خوشحالی مجاهدین از ناآرامی های اخیر عراق؛ آیا صدر در آستانه خیانت به انقلاب مردم عراق است؟ ۱۲ شهر ۱۴۰۱
مقاله

خوشحالی مجاهدین از ناآرامی های اخیر عراق؛ آیا صدر در آستانه خیانت به انقلاب مردم عراق است؟

فرقه رجوی در کانال های تلگرامی خود با جعل اخبار و اینکه «نیروهای وابسته به گروه‌های نیابتی رژیم ایران به‌سوی معترضان عراقی آتش گشودند»، ماجراجویی جریان صدر را به آنچه که «مخالفت مردم عراق با جمهوری اسلامی ایران» نامیده می شد جا زده تا شاید آشوب ها به مجادله ای بین ایران و عراق تبدیل شود.