بایگانی‌های اجلاس میان دوره یی، تجمع پاریس، تجمع ورشو، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوروه یی شورای ملی مقاومت مجاهدین» ۰۲ اسف ۱۳۹۷
یادداشت سردبیر

اطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوروه یی شورای ملی مقاومت مجاهدین»

قبل از اینکه اصلا موضوع محتوای جلسه مطرح باشد، برای رهبران مجاهدین مهم صحنه آرایی  است و اینکه چگونه با یک صحنه آرایی خوب مثلا چیدن میزها و صندلی های پر زرق و برق ، نصب آرم و نشان بر روی آنها و قالب کردن تعدای از اعضای بازنشسته خود سازمان در بعنوان اعضای شورا بتواند مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.  حتی نوع لباس پوشیدن شخص خود مریم رجوی و اینکه نباید تکراری باشد  نیز یکی از پارامترهای اصلی در چنین اجلاس هایی است. عکس هایی هم که در متن این اطلاعیه قرار داده شده دقیقا با همین هدف بوده است. در این اطلاعیه نه از سخنرانی های باصطلاح اعضای شورا خبری است، نه از نکات ضعف و انتقادات و نه  چیز دیگر. هرچه هست صرفا پیروزی  است و بس.