بایگانی‌های اربیل عراق - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
وقتی قاتل بوکانی توسط مجاهدین «پناهنده کرد ایرانی» جا زده می شود. ۰۱ خرد ۱۴۰۰
مقاله

وقتی قاتل بوکانی توسط مجاهدین «پناهنده کرد ایرانی» جا زده می شود.

فرقه رجوی سالهاست در کادر عملیات روانی در فضای مجازی در حال نشر اخبار جعلی و دروغ است. هر جا ترورستی، ارازل و اوباشی بدست قانون گرفتار می آید مجاهدین حی و حاضرند تا برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خودشان هم شده برای آنان اشک تمساح بریزند.

عملیات روانی مجاهدین در توئیتر سوژه طنز کاربران شد: « تا چومان رو پس نگیریم آروم نمی گیریم » ! ۱۹ آذر ۱۳۹۹
رسانه

عملیات روانی مجاهدین در توئیتر سوژه طنز کاربران شد: « تا چومان رو پس نگیریم آروم نمی گیریم » !

یکی از کاربران مجاهدین در توئیتر با نام « اردوی کار » خبر اعتصاب رانندگان شهر «چومان» در استان اربیل (کردستان عراق) رو دیده فکر کرده اردبیل ( ایرانه )، و سوژه ای برای جنگ روانی پیدا کرده لذا برداشته با کلی ذوق و شوق آنرا در صفحه توئیترش منتشر کرده است.