بایگانی‌های اردشير امير ارجمند - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
واقعیات پشت پرده مدعیان آلترناتیو 04 مارس 2019
رسانه

واقعیات پشت پرده مدعیان آلترناتیو

روح الله زم با نام مستعمار نیما :«پهلوي قدرت اداره كردن يه بخشداري رو هم نداره»، «اگر منافقين بيان تهران 2 ميليون آدم رو مي كشند»، «مسيح علي نژاد مستقيما توسط سرويس آمريكا هدايت ميشه و نميشه با او ارتباط گرفت».