بایگانی‌های اردشیر پرهیزکاری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
زندانی واقعی کیست؟ ۰۴ شهر ۱۳۹۸
خاطرات

زندانی واقعی کیست؟

افرادی مثل نصرالله مجیدی در تشکیلات رجوی کم نبود. باید گفت سرآمد همه اینها مهدی افتخاری (فرمانده فتح اله) و از یاران نزدیک شخص رجوی بود. حال سوال این است: رجوی با نزدیک ترین یار خود چه کرد تا برسد به بقیه اعضا و تا برسد به «خلق قهرمان» ایران.