بایگانی‌های اردن - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» بر طبل خشونت در عراق می دمند 14 دسامبر 2019
مقاله

«مجاهدین» بر طبل خشونت در عراق می دمند

بنابراین آنچه که وجه مشترک به خشونت کشاندن تجمعات مسالمت آمیز مردم در ایران و عراق است نفوذ ایادی مزدور و وابسته به بیگانگان در صفوف معترضین است تا با به خشونت کشیدن اعتراضات و ریختن خون مردم بیگناه و با گسترش میدان جنگ روانی، زمینه را برای تحقق جنگ داخلی، تجزیه طلبی آماده کنند.