بایگانی‌های ارسال نامه به عبدالله مقدسی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نامه دردناک مادر عبدالله مقدسی به فرزند اسیرش در فرقه رجوی 23 آوریل 2019
نامه ها

نامه دردناک مادر عبدالله مقدسی به فرزند اسیرش در فرقه رجوی

عبدالله پسرم، میدانی که رجوی قاتل برادرت شهریار هم هست؟ شهریار دچار بیماری سرطان خون شده و در کشور رومانی در حال درمان بود. او نیاز به خون تو داشت تا بیماری اش درمان شود. ولی رجوی جنایتکار نه گذاشت به تو اطلاع دهند و نه اجازه داد از قرارگاه اشرف خارج شوی.