بایگانی‌های استراتژی، پنجم دیماه 98، دهستان «صوفی و قره زمین» از توابع شهرستان شوط، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کانون های شورشی، کمپ تیرانا آلبانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
کانون های شورشی تف سربالا بر صورت رهبران مجاهدین ۰۸ دی ۱۳۹۸

کانون های شورشی تف سربالا بر صورت رهبران مجاهدین

رهبران «مجاهدین» به چنان پیسی افتاده اند که آتش زدن یک بنر تبلیغاتی توسط یک شرور در چند ماه پیش در منطقه غیر مسکونی و پرت افتاده ای از دهستان «صوفی و قره زمین» از توابع شهرستان شوط را بعنوان فعالیتی جدید از کانون های شورشی در شهر میاندوآب جا زده اند. تا شاید مایه امیدواری برای نگونبخت های ساکن در آلبانی را فراهم کنند.