بایگانی‌های استکهلم سوئد، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، گرامیداشت روز زن، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین و گرامیداشت روز جهانی زن در سوئد! ۱۲ اسف ۱۳۹۸
مقاله

مجاهدین و گرامیداشت روز جهانی زن در سوئد!

در بازخوانی نقش زنان در فرقه رجوی باید گفت اعتقادات و اندیشه های پیش ساخته رهبر فرقه و تطبیق آنان با متون و باورهای دینی و ورود در تمامی ابعاد و زوایای زندگی خصوصی زنان بطرز غیر اخلاقی و غیر انسانی مسیری را طی نمود که بیشتر به یک فاجعه شبیه است تا الگوسازی ارزشی برای زنان.