بایگانی‌های اسرائیل، عراق، فرقه رجوی، کارگران شرکت آذرآب و هپکوی اراک، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی ۰۴ آبا ۱۳۹۸
خبر

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

تشکیلاتی که دهه ها  تیغ خونین ترور و خشونت را بر مردم ایران تحمیل و تعداد زیادی را به خاک و خون کشیده است، خیانتکارانی که به آغوش صدام پناه برده و همپای سربازان عراقی در جبهه های جنگ مرزداران و حافظان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و  پیشنهاد موشک باران  شهرهای ایران را به صدام  حسین داده اند، کسانی که بدون هیچگونه شرم و خجالتی به نفع دشمن جاسوسی کرده و در همکاری با اسرائیل دانشمندان هسته ای کشورمان را ترور کرده اند، حال چگونه باور کنیم که آنان دلسوز این مردم و کشور بویژه کارگران ایرانی شده اند؟