بایگانی‌های الکسیس کوهلر رئیس دفتر امانوئل مکرون، امانوئل مکرون، ایران، ژان ایو لو دریان، سازمان مجاهدین خلق، فرانسه، کاخ الیزه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرانسه: گروه تروریستی مجاهدین را از این کشور اخراج می کند ۱۴ آبا ۱۳۹۸
خبر

فرانسه: گروه تروریستی مجاهدین را از این کشور اخراج می کند

به گفته الکسیس کوهلر که از چهره های مهم کاخ الیزه است، این تصمیم در جلسه روز هفتم آبان «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری و «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه گرفته شد. وی ادامه داد؛ عدم حضور سران مجاهدین در فرانسه ، این امکان را ایجاد می کند که اتحادیه اروپا مجال بهتری برای ادامه مذاکرات با ایران داشته باشد.