بایگانی‌های امام باقر(ع) - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
جلال گنجه ای قلم به مزد دربار رجوی، پرداختن به زندگی حضرت معصومه علیها سلام، با هدف توجیه کثافت کاریهای مسعود رجوی در حق زنان تشکیلات ۲۶ آبا ۱۴۰۰
مقاله

جلال گنجه ای قلم به مزد دربار رجوی، پرداختن به زندگی حضرت معصومه علیها سلام، با هدف توجیه کثافت کاریهای مسعود رجوی در حق زنان تشکیلات

گنجه ای با بکارگیری کلماتی از قبیل «نسلی نوین در تشیع انقلابی، زنان مجاهد و . . . » سعی می کند از وقایع تاریخی از جمله عدم ازدواج حضرت فاطمه معصومه (س) و خواهرانش تحلیل خاص خود را ارائه داده و کثافت کاریهای رجوی را توجیه و برای آن سابقه ای در تاریخ شیعه پیدا کند.