بایگانی‌های اندیمشک - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مریم رجوی مرگ نورمراد را به همه تسلیت گفت غیر از خانواده وی ۰۶ بهم ۱۴۰۰
مقاله

مریم رجوی مرگ نورمراد را به همه تسلیت گفت غیر از خانواده وی

آنچه که در این میان برجسته است همانا جنگ مجاهدین با خانواده اعضای گرفتار در این فرقه است جنگی که بعد از سقوط صدام حسین از قرارگاه اشرف در خاک عراق شروع و تا آلبانی امتداد داشته است.