بایگانی‌های انستیتو تحقیقات ملی امریکا (RAND) در سال 2009 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین قاتلین دیروز و حامیان دروغین امروز کارگران ایرانی! ۱۰ ارد ۱۴۰۱
مقاله

مجاهدین قاتلین دیروز و حامیان دروغین امروز کارگران ایرانی!

سازمان تروریستی مجاهدین در حالی در روز جهانی کارگر در حمایت از کارگران ایرانی اطلاعیه صادر می کند، که در لیست ترورهایش نام بیش از چهار هزار کارگر وجود دارد، که بسیاری از آنها حتی نام این گروه را هم نشنیده بودند، ولی به ادعای فرقه رجوی، این کارگران به دلیل حمایت از حکومت مستحق مرگ بودند!