بایگانی‌های انقلاب 57، خاطرات، خسرو گلسرخی، رضا پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، ساواک، فرقه رجوی، محمدرضا پهلوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
طلوع و غروب یک زندگی-آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ۰۶ بهم ۱۳۹۸
خاطرات

طلوع و غروب یک زندگی-آغاز انقلاب ۱۳۵۷

اولین حرکت انقلابی من هم به همان سالهای دوران دبیرستانم بر می گردد. شروع انقلاب با سال پایانی دوران دبیرستانی من همزمان شده بود. در آن روزها فضای جامعه بسرعت در حال دگرگونی بود. و مشخص بود که آبستن حوادث زیادی است. بتدریج مردم جرات می کردند که علیه شاه اعتراض کنند و حتی به خیابانها بریزنند و علیه او شعار بدهند.