بایگانی‌های ایدئولوژی التقاطی، پول پوت، عباس داوری، کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط، مجاهدین، مسعود رجوی، معمر قذافی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ایدئولوژی التقاطی مجاهدین و دفاع عباس داوری ۲۱ ارد ۱۳۹۸
مقاله

ایدئولوژی التقاطی مجاهدین و دفاع عباس داوری

تفتیش عقاید؛ یعنی اجبار اعضای به بیان تناقضات ذهنی در تمامی زمینه های مورد تصور از جمله جنسی و بهره کشی از جسم و جان اعضاء ، دو اهرم اصلی استثمار در درون تشکیلات مجاهدین محسوب میشود . . . پاکسازی هویتی،  جداسازی مردان از زنان ، بیگاری  کشیدن از اعضاء بدون پرداخت هر گونه وجهی، ممنوع الملاقات بودن آنها بویژه برای دیدن  اعضای خانواده هایشان، ممنوع السفر بودن و مهمتر از همه ممانعت از تولید نسل و همسر گزینی ، از بدترین موارد استثمار در درون تشکیلات مجاهدین  است که تاکنون در تاریخ معاصر دیده  شده است.