بایگانی‌های ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران، دیده بان حقوق بشر، سارا لی ویتسون، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» همسوترین گروه ضدایرانی با تحریم های آمریکا علیه ایران/انتقاد دیدبان حقوق بشر ۰۸ آبا ۱۳۹۸
خبر

«مجاهدین» همسوترین گروه ضدایرانی با تحریم های آمریکا علیه ایران/انتقاد دیدبان حقوق بشر

مریم رجوی که صحنه گردان کارناوال های تحریم و کوبیدن بر طبل جنگ توسط آمریکا علیه ایران بود، مستمرا با دادن پیام های ویدئویی و دعوت از جنگ طلبان آمریکایی برای سخنرانی در نمایشات این گروه در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا و دعوت به تحریم جهانی مردم ایران،  اوج نفرت و دشمنی خود با مردم ایران را نشان داد. حال در اثر تحریم های ظالمانه آمریکا تامین مالی برای واردات دارو محدود و سلامتی قشرهای وسیعی از مردم ایران را در معرض خطر قرار گرفته شده است.