بایگانی‌های ایران، تنش بین آمریکا و ایران، سیدحسین موسویان، شبکه تلویزیونی دموکراسی آمریکا، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سیدحسین موسویان: جان بولتن متحد گروه تروریستی مجاهدین خلق است ۰۲ خرد ۱۳۹۸
رسانه

سیدحسین موسویان: جان بولتن متحد گروه تروریستی مجاهدین خلق است

روشن است که جان بولتون در نیویورک تایمز نوشت که خواهان حمله به ایران است و  تنها گزینه بمباران ایران است. او  متحد  گروه تروریستی مجاهدین خلق بود. وی در نشست سالانه آنها سخنرانی کرد و آرزو کرد که حکومت ایران سرنگون و مجاهدین به حکومت برسند. بنابراین، همه می دانند که استراتژی و فکر و برنامه سفیر جان بولتون چیست. این موضوع محرمانه نیست.