بایگانی‌های بالكان پست - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ثریا سپه پور: «مجاهدین» در اروپا دست به عملیات تروریستی خواهند زد ۲۳ آبا ۱۳۹۸
رسانه

ثریا سپه پور: «مجاهدین» در اروپا دست به عملیات تروریستی خواهند زد

ثریا سپه پور-اولریش: «این گروه تجربه کافی در انجام قتل ها و ترورها داشته است. اگر یک یا چند نفر از اعضای مجاهدین در اروپا دست به اقدامات تروریستی و خرابکاری بزنند و آنرا به گردن تهران بیندازند ، تعجب نخواهم کرد. شاید این نقشه آتی آنها و حامیانشان باشد»