بایگانی‌های بانوان ایرانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نخستین پرواز با دو خلبان زن برای اولین بار در تاریخ هوانوردی ایران 17 اکتبر 2019
خبر

نخستین پرواز با دو خلبان زن برای اولین بار در تاریخ هوانوردی ایران

اما بد نیست بدانیم این پیشرفت ها برای زنان ایران در حالی است که زنان در فرقه رجوی بردگان فکری و جسمی رهبر این فرقه بوده و با تحمیل طلاق اجباری و جدا سازی آنان از خانواده هایشان، به انواع و اقسام بیگاری، سواستفاده های جنسی، عقیم سازی و اعمال تروریستی و خشونت بار وادار می شوند. آخر الامر کسانی هم که زنده می مانند، به انواع بیماری های خطرناک از جمله سرطان دچار شده و در بدترین و دردناک ترین شکل ممکن زندگی شان خاتمه می یابد.  به امید روزی که بتوانیم به کمک هم زنان گرفتار در بند فرقه رجوی را نیز آزاد و آنان را به جامعه ایرانی بازگردانیم.