بایگانی‌های برجام - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پس چرا زنگ نمی زنند؟ 24 دسامبر 2019

پس چرا زنگ نمی زنند؟

با تصمیم خروج آمریکا از برجام و واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران ماجرا وارد فاز تازه‌ای شده است که از آن می‌توان به آغاز بازی بزرگ تعبیر کرد. ایران و آمریکا دو حریف اصلی این بازی هستند و بازیگران دیگرنسبت به این دو قطب موقعیت خود را تعریف می کنند.