بایگانی‌های برده های جنسی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ترفند مبارزه با «حجاب اجباری» توسط مجاهدین آن روی سکه «انقلاب ایدئولوژیک»؛ حذف خانواده و تبدیل زنان به برده های جنسی ۲۳ تیر ۱۴۰۱
مقاله

ترفند مبارزه با «حجاب اجباری» توسط مجاهدین آن روی سکه «انقلاب ایدئولوژیک»؛ حذف خانواده و تبدیل زنان به برده های جنسی

ترویج هم‌جنس‌گرایی راهبرد اصلی غربی‌ها برای از بین بردن بنیاد خانواده در ایران است. مجاهدین هم با انقلاب ایدئولوژیک دقیقا در راستای تحقق همین سیاست پیش می روند. البته آثار چنین حرکت ضد دینی و ضد اخلاقی در داخل تشکیلات مجاهدین یک فاجعه است که در راس هرم به ایجاد حرمسرا برای رهبر فرقه و در پائین به هم‌جنس گرایی و خود ارضایی مفرط ختم گردیده است. البته هنوز خیلی از ابعاد ضد انسانی آن برملا نشده است.