بایگانی‌های بغداد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اگر هم پیمانان ایران این تسلیحات را دارند پس ایرانی ها چی دارند؟ 25 مه 2019
رسانه

اگر هم پیمانان ایران این تسلیحات را دارند پس ایرانی ها چی دارند؟

آمریکایی ها تصور داشتند اگر همزمان با به صفر رساندن صادرات نفت ایران به منطقه لشکر کشی کنند ایرانی ها کرنش می کنند و از ترس به همه خواسته های ایالات متحده تمکین می کنند اما مشاهده کردیم که ایرانی ها خود را برای چنین شرایطی آماده کرده بودند و فضای رویارویی با تشنج را بگونه ای مدیریت کردند که کل جهان دلواپس اتفاقات این منطقه گردد.