بایگانی‌های بلومبرگ، پهباد، حوثی، سازمان مجاهدین خلق، عربستان سعودی، ناسا، یمن - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تلاش  مذبوحانه مجاهدین در  کمرنگ جلوه دادن  بزرگ‌ترین حمله پهپادی یمن به خاک عربستان ۳۰ مرد ۱۳۹۸
مقاله

تلاش مذبوحانه مجاهدین در کمرنگ جلوه دادن بزرگ‌ترین حمله پهپادی یمن به خاک عربستان

در حالیکه مجاهدین بدنبال درج چنین خبر مضحکی در سایت رسمی این گروه بودند، ناسا تصاویر ماهوارهای از حمله یمنی ها به تاسیسات نفتی عربستان سعودی انتشار داد که همچنان در حال سوختن است. و عربستان نتوانسته آتش را خاموش کند. دود غلیظی نیز منطقه مورد هدف را فرا گرفته است. بنحویکه این تصاویر در اکثر رسانه های بین المللی نیز درج گردید.