بایگانی‌های بنی صدر، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بنی صدر بعلت رفتن مجاهدین به عراق «شورای ملی مقاومت» را ترک کرد ۱۳ بهم ۱۳۹۷
خبر

بنی صدر بعلت رفتن مجاهدین به عراق «شورای ملی مقاومت» را ترک کرد

بی بی سی: در فرانسه، ابوالحسن بنی صدر با مسعود رجوی و شماری دیگر از نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی شورای ملی مقاومت را تشکیل داد، ولی در سال ۱۹۸۴ به دلیل اختلاف نظر با رهبری سازمان مجاهدین خلق، از جمله به دلیل مهاجرت این سازمان به عراق، این شورا را ترک گفت.