بایگانی‌های بنی صدر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بنی صدر بعلت رفتن مجاهدین به عراق «شورای ملی مقاومت» را ترک کرد 02 فوریه 2019
خبر

بنی صدر بعلت رفتن مجاهدین به عراق «شورای ملی مقاومت» را ترک کرد

بی بی سی: در فرانسه، ابوالحسن بنی صدر با مسعود رجوی و شماری دیگر از نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی شورای ملی مقاومت را تشکیل داد، ولی در سال ۱۹۸۴ به دلیل اختلاف نظر با رهبری سازمان مجاهدین خلق، از جمله به دلیل مهاجرت این سازمان به عراق، این شورا را ترک گفت.