بایگانی‌های بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رضا پهلوی، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عربستان سعودی، کارفرمای نمایش جدید رضا پهلوی و اعتراض مجاهدین ۱۷ تیر ۱۳۹۸
خبر

عربستان سعودی، کارفرمای نمایش جدید رضا پهلوی و اعتراض مجاهدین

رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع با دریافت دستمزد مکفی، بزودی در برنامه ای که ازسوی شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال وابسته به عربستان سعودی تولید می شود ایفای نقش خواهد کرد. که از هم اکنون فرقه رجوی با آن به مخالفت برخواسته است.