بایگانی‌های بهمن بازرگانی، کتاب زمان بازیافته، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«زمان بازیافته: خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی» ۲۰ فرو ۱۳۹۸
معرفی کتاب

«زمان بازیافته: خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی»

کتاب «زمان بازیافته: خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی» شامل مجموعه گفت‌وگوهای امیرهوشنگ افتخاری راد با بهمن بازرگانی، از اعضای برجسته هسته اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران در ابتدای پاییز سال 1397 از سوی نشر اختران منتشر شد. چاپ دوم این کتاب نیز  در زمستان همان سال با شمارگان هزار نسخه، ۳۰۴ صفحه در کتاب فروشی های معتبر در درسترس است.