بایگانی‌های بهناز مجلل - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نام دیگری از کشته های«مجاهدین» در زلزله آلبانی 16 دسامبر 2019
خبر

نام دیگری از کشته های«مجاهدین» در زلزله آلبانی

گفته «مجاهدین» صمد ساجدیان نیز در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ در بیمارستانی در آلبانی بر اثر آنچه که «ایست قلبی» نامیده شده، فوت کرده است. ولی افشاگریهای سایت راه دست سران فرقه رجوی را در نزد افکار عمومی بویژه ایرانیان خارج از کشور رو کرد.