بایگانی‌های بوریس جانسون - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی 24 آگوست 2019
مقاله

سفرهای اروپایی ظریف و جیغ و دادهای فرقه رجوی

علیرغم حضور ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا که بیشترین حمایت از سوی این کشور در قبال فرقه رجوی را در چهل سال اخیر بوجود آورده است، هیچ سودی به احوالات نذار مریم رجوی نداشته است. از این پس دیگر نه آمریکا آن آمریکای سابق خواهد بود. و نه فرقه رجوی فرصت و شانس چنین جولانی در عرصه مزدوری و وطن فروشی را خواهد داشت.