بایگانی‌های تحریم رهبری ایران توسط آمریکا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نگاهی به پیام جدید منتسب به رهبر مفقودالاثر مجاهدین مسعود رجوی 27 ژوئن 2019
مقاله

نگاهی به پیام جدید منتسب به رهبر مفقودالاثر مجاهدین مسعود رجوی

رجوی در ورق پاره موسوم به پیام شماره 13 خود، با وقاحت و پررویی تمام ادعا می کند که مردم ایران از این گروه حمایت می کنند ولی جای تعجب اینجاست پس چرا خودش مفقودالاثر و گروهش در بیابانهای آلبانی سرگردان و در انتظار مرگ هستند.