بایگانی‌های ترورهای خیابانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین قاتلین دیروز معلمان، حامیان امروز تجمع؛ ترور ۱۵۸ معلم در دهه شصت، در کارنامه سیاه رجوی ۲۸ آذر ۱۴۰۰
سخن روز

مجاهدین قاتلین دیروز معلمان، حامیان امروز تجمع؛ ترور ۱۵۸ معلم در دهه شصت، در کارنامه سیاه رجوی

مریم رجوی روباه پیر مجاهدین این روزها مستمر در فضای مجازی برای معلمین متحصن پیام میداد و توئیت می کرد. غافل از اینکه همین معلمان کشورمان بخوبی به ماهیت خشونت طلبی و تروریستی این فرقه آگاه بوده و خود بیشتر از هر  قشر دیگری در جامعه ایران زخم های جانسوز این فرقه را به تن داشته اند.