بایگانی‌های تلکرام، توئیتر، جنگ روانی، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
جنگ روانی به سبک مجاهدین ۰۷ بهم ۱۳۹۷
خبر

جنگ روانی به سبک مجاهدین

یکی از جدیدترین ترفند ها و  خبرسازی این گروه وامانده را می توان  در یکی از حسابهای  کاربری در توئیتر به نام «براندازنیوز» و همچنین در تعدادی از کانال های تلگرامی این گروه  از جمله «شب شکن آذربایجان»  به تاریخ دوم بهمن 97 برابر با بیست و دوم ژانویه 2019 مشاهده کرد.