بایگانی‌های جام ملت های آسیا سال 2019، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مواضع ضد ایرانی مجاهدین این بار علیه تیم ملی فوتبال ۰۹ بهم ۱۳۹۷
خبر

مواضع ضد ایرانی مجاهدین این بار علیه تیم ملی فوتبال

مجاهدین که تمامی عرضه های خیانت، مزدوری و تروریسم را درنوردیده است، اینبار تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در تعدادی از کانال های تلگرامی خود مورد آشکار ترین توهین ها که تنها شایسته رهبری این گروه است قرار داد.