بایگانی‌های جام ملت های آسیا سال 2019 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مواضع ضد ایرانی مجاهدین این بار علیه تیم ملی فوتبال 29 ژانویه 2019
خبر

مواضع ضد ایرانی مجاهدین این بار علیه تیم ملی فوتبال

مجاهدین که تمامی عرضه های خیانت، مزدوری و تروریسم را درنوردیده است، اینبار تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در تعدادی از کانال های تلگرامی خود مورد آشکار ترین توهین ها که تنها شایسته رهبری این گروه است قرار داد.